0 Ft + Áfa = 0 Ft

Vásárló belépés

Termékajánló

Partnereink

Pénznem váltás

Vásárlási feltételek

Bevezetés

  Üdvözöljük az Agiron Kft. (továbbiakban: Szolgáltató) által üzemeltetett weboldalon. Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a http://agiron.unas.hu weboldalon (a továbbiakban: Honlap) elérhető szolgáltatás igénybevételének igénybevevő (továbbiakban: Felhasználó) általi használatának feltételeit.
  Felhasználó személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelési Tájékoztató rendelkezik, mely elérhető közvetlenül a főoldalról vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül.
  A Honlap használatához szükséges azon technikai tájékoztatást, melyet ezen ÁSZF nem tartalmaz, a Honlapon elérhető tájékoztatások nyújtják.
A szerződés nyelve magyar.
  A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, azokat Szolgáltató nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető.
Szolgáltató semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát.
Felhasználó a Honlap használatával tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat:

1. A Szolgáltató

Név: [Agiron Kft.]

Székhely: [1139 Budapest, Petneházy u. 54-56]

Levelezési cím: [1139 Budapest, Petneházy u. 54-56]

Üzlethelyiség címe: [1139 Budapest, Petneházy u. 54-56]

Képviselő neve: [Taninecz István]

Cégjegyzékszám: [01-09-714148]

Bejegyző Bíróság neve: [Fővárosi Törvényszék Cégbíróság]

Adószám: [13003546-2-41]

Közösségi adószám: HU 13003546

Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Zrt.

Számlaszám: [10102244-49873100-01000009]

IBAN számlaszám: HU81-10102244-49873100-01000009

E-mail cím: [agiron.kft@chello.hu]

Telefonszám: [+36-1-4121282]

Fax: [+36-1-4121282]

2. Felhasználási feltételek

 2.1. Felelősség
  Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja, és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségen túlmenően.
  Szolgáltató kizár minden felelősséget a Honlap használói által tanúsított magatartásért. Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért, Szolgáltató ilyen esetben teljes mértékben együttműködik az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése végett.
  A Felhasználók által a Honlap használata során esetlegesen elérhetővé tett tartalmat a Szolgáltató jogosult, de nem köteles ellenőrizni, és a közzétett tartalmak tekintetében a Szolgáltató jogosult, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni.
  A szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
  Az Internet globális jellege miatt Felhasználó elfogadja, hogy a Honlap használata során a vonatkozó nemzeti jogszabályok rendelkezéseit is figyelembe köteles eljárni. Amennyiben a Honlap használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.
  Amennyiben a Felhasználó a Honlapon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni a Szolgáltatónak. Ha a Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.
  Szolgáltató és Felhasználó között a jelen Általános Szerződési Feltételek alapján létrejött megállapodás megszűnik, ha a Felhasználó törli a regisztrációját, vagy ha a Szolgáltató törli a Felhasználó regisztrációját.

2.2. Szerzői jogok
  A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai, és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog (így különösen védjegyoltalom) alatt állnak. Szolgáltató a szerzői jogi jogosultja vagy a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, ötletet, megvalósítást).
  A Honlap tartalmának valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása magáncélú felhasználás céljából vagy a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett. A magáncélú felhasználáson túli felhasználás – például adatbázisban történő tárolás, továbbadás, közzé- vagy letölthetővé tétel, kereskedelmi forgalomba hozatal – kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélyével lehetséges.
  A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a regisztráció, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen, az ehhez szükséges ideiglenes többszörözésen és a magáncélú másolatkészítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók.
  A Szolgáltató fenntartja minden jogát szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a www.aromabolt.hu domainnevére, az ehhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
  Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.
  A Szolgáltatás igénybevételével Felhasználó elfogadja, hogy a Szolgáltató a Szolgáltatás igénybevétele során a Felhasználó által feltöltött adatokat a vonatkozó Adatvédelmi Tájékoztató keretei között bármikor és bárhol, korlátozás és külön díj fizetése nélkül felhasználhatja.

3. A Honlapon történő vásárlás

3.1. Regisztráció

  A Honlap tartalmának jelentős része elérhető minden Felhasználó számára, regisztráció nélkül. Egyes szolgáltatások, így a vásárlás azonban regisztrációhoz (majd belépéshez) kötöttek, így a Honlapon történő vásárlás feltétele az érvényes regisztráció.
  Felhasználó regisztrálni a Honlap jobb felső sarkában megtalálható „Regisztráció” feliratra kattintást követően a regisztrációs felület értelemszerű kitöltésével tud. A regisztrációs felületen a következő adatokat szükséges megadnia a Szolgáltató részére:
A „Regisztrációs adatok” menüpont alatt:
Email cím
Jelszó
A „Kapcsolattartó adatai” menüpont alatt:
Kapcsolattartó neve
Telefonszáma

A „Számlázási adatok” menüpont alatt:
Név
számlázási cím: város, irányítószám, utca név, házszám, ország
Cég megrendelő esetén adószám

  A Honlapon alapértelmezett beállításként a számlázási és szállítási cím azonossága van bejelölve a jelölő négyzetben. Amennyiben a számlázási és a szállítási cím nem egyezik meg, úgy Felhasználónak a jelölő négyzetre való kattintással (a jelölőnégyzetből a pipa eltávolításával) lehetősége van a szállítási címet megadnia.
  Felhasználónak ezen a felületen van lehetősége továbbá feliratkoznia, Szolgáltató hírlevelére a jelölőnégyzet kipipálásával.
  A regisztráció sikeréről a Szolgáltató e-mailben tájékoztatja a Felhasználót, melyben Felhasználó egy összegző felület segítségével áttekintheti az általa a regisztráció során megadott adatokat.
  Felhasználó jogosult a regisztrációját bármikor törölni az agiron.kft@gmail.com e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően Szolgáltató köteles haladéktalanul gondoskodni a regisztráció törléséről. Felhasználó felhasználói adatai a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. Az eltávolítás után az adatok visszaállítására többé nincs mód.
  A felhasználói hozzáférési adatok (így különösen a jelszó) titokban tartásáért kizárólag a Felhasználó a felelős. Amennyiben Felhasználó tudomást szerez arról, hogy a regisztráció során megadott jelszavához jogosulatlan harmadik személy hozzájuthatott, köteles haladéktalanul megváltoztatni jelszavát, ha pedig feltételezhető, hogy a harmadik személy a jelszó használatával bármilyen módon visszaél, köteles egyidejűleg értesíteni a Szolgáltatót.
  Felhasználó vállalja, hogy a regisztráció során megadott személyes adatokat szükség szerint frissíti annak érdekében, hogy azok időszerűek, teljesek és a valóságnak megfelelőek legyenek.

3.2. Megrendelés

  A Honlapon történő regisztrációt, majd bejelentkezést követően a Felhasználó megrendelést adhat le a Honlapon eladásra meghirdetett termékekre. Felhasználó a Honlapon megrendelhető, kategóriákba rendezett termékek között a Honlap bal oldalán található "Termékek" menüpontra kattintást követően, illetve a Honlap bal oldali hasábján található „Kategóriák” felirat alatt megtalálható kategóriák között böngészhet, és választhatja ki a megrendelni kívánt terméket.
  Felhasználónak lehetősége van a Honlap jobb felső sarkában található „Gyorskeresés” kereső mezőt kitöltve, az általa megvásárolni kívánt termékre név, vagy típus szerint is rákeresni. Ha a Honlapon eladásra meghirdetett valamely termék megfelel a Felhasználó keresésének, akkor a rendszer azt megjeleníti. Szintén a Honlap jobb felső sarkában található „Részletes keresés” feliratra kattintva Felhasználó a kereső szó mellett megadhatja, hogy melyik kategóriában és a termék mely tulajdonságában kíván keresni. A keresés eredményeképpen a termékek ugyan úgy jelennek meg, mint a menüpontok esetén. Ugyan úgy lehetőség van lapozásra, ha a keresés eredményeként több oldal jelenik meg és a termék részletes tulajdonságainak megtekintésére is.
  Felhasználó a megrendelni kívánt termék részletes jellemzőiről, áráról, egyéb választható tulajdonságáról, a termék nevére vagy a terméket ábrázoló képre történő kattintást követően tájékozódhat.
  Felhasználó a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületen található „Kosárba tesz” gombra kattintva választhatja ki a megrendelni kívánt terméket és helyezheti kosarába, és ugyanezen a felületen tudja megadni termék mennyiségét, a mennyiség pontos beírásával.
  A kosár tartalmát (a kiválasztott terméket, annak darabszámát valamint a megrendelés összegét) Felhasználó a Honlap jobb felső részén lévő, a "Kosár" menüpontban megtalálható rövid összegző felület segítségével ellenőrizheti. A „Kosár” menüpontra kattintva Felhasználót a Kosár felületre navigálja a Honlap.
  A „Kosár” felületen a Felhasználó részletesen megtekintheti és ellenőrizheti a kosába helyezett termékek listáját, azok nettó és bruttó árát, a megrendelni kívánt darabszámot, valamint az összegző táblázat alján a megrendelése végösszegét.
  Ezen a felületen a Felhasználó még bármikor módosítani tud kosarának tartalmán, hiszen lehetősége van arra, hogy töröljön terméket kosarából az „X” gombra kattintva, illetve a termék mennyiségén (darabszámán) is változtatni tud a darabszám pontos beírásával a „Mennyiség” oszlopban, melyet a „Módosít” ikonra kattintva (zöld nyilak kör irányban) frissíthet.
  Felhasználónak lehetősége van, a kosár teljes kiürítésére az összegző felület alján található „Kosár ürítése” gombra kattintva, illetve a megrendelésének módosítására a „Módosít” gombra kattintva. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználót a Honlap visszanavigálja a termék jellemzőiről tájékoztatást nyújtó felületre, ahol Felhasználó folytathatja a Honlapon történő böngészést.
  Az „Árajánlat nyomtatása” gombra kattintva Felhasználónak lehetősége van az összegző felületet kinyomtatnia, illetve a „Kosár elmentése” gombra kattintással a megrendelését elmentenie.
  Amennyiben a Felhasználó rendelkezik kuponnal, úgy annak számát ezen a felületen adhatja meg, a felületen erre biztosított helyen.
  Az „Megrendelés” gombra kattintással Felhasználó folytathatja a megrendelését a Honlapon.

  Amennyiben felhasználó a Honlapon való böngészés és a termékek kosárba helyezése előtt, a Honlapon még nem regisztrált vagy nem lépett be, úgy a megjelenő felületen Felhasználó választhat, hogy
amennyiben regisztrált felhasználója a Honlapnak, úgy belép az oldalra a „Visszatérő vásárló” mezőbe belépési adatait megadva, vagy
az „Új vásárló” mezőben található „Regisztráció” gombra kattintva regisztrál a Honlapon jelen ÁSZF 3.1. pontjában meghatározottak szerint.

  A Honlapon történő regisztráció előnye, hogy Felhasználó a Honlapon gyorsabban tudja leadni a megrendelését, azt könnyen nyomon tudja követni, illetve lehetősége van a Szolgáltató hírlevelére feliratkozni is. Ha Felhasználó regisztrált korábban a Honlapon, de elfelejtette jelszavát, lehetősége van a jelszó emlékeztető segítségét igénybe venni.
  A belépést illetve regisztrációt követően a Honlap Felhasználót a „Szállítási és fizetési módok” felületre navigálja. Felhasználó a „Szállítási és fizetési módok” felületen választani tud a fizetési módok és a szállítási módok között, illetve ÁFÁ-s számla igényét is ezen a felületen tudja jelezni a Szolgáltató felé az erre biztosított felületen a jelölő négyzet kipipálásával. Amennyiben Felhasználó rendelkezik a kuponnal a megrendelés során ezen a felületen tudja megadni annak számát, továbbá rendelkezhet arról, hogy a Szolgáltató által biztosított pontgyűjtő számlájáról felhasználja-e a rendelkezésére álló összeget a megrendeléséhez.
  Ha Felhasználó választott a rendelkezésre álló lehetőségek közül és mindent rendben talált a megrendelésével kapcsolatban, akkor a „Tovább” gombra kattintva a Honlap az „Adatok ellenőrzése” felületre navigálja. A „Vissza” gombra kattintva Felhasználó visszaléphet a kosár összesítését tartalmazó ellenőrző felülethez.
  Az „Adatok ellenőrzése” összesítő felületen Felhasználónak lehetősége van ellenőrizni a megrendelését, így különösen az általa megadott adatokat, a megrendelni kívánt terméket, annak árát, az általa választott fizetési és szállítási módot.
  Felhasználónak az ellenőrző felületen továbbá lehetősége van megrendeléséhez megjegyzést fűzni az erre biztosított felületen.
  Fontos, hogy a vásárlás folytatásához, Felhasználónak ezen a felületen található jelölőnégyzet kipipálásával el kell fogadnia jelen ÁSZF-et.
  Az oldal alján található „Megrendel” gombra kattintást követően pedig, Felhasználó véglegesítheti a megrendelését. Szolgáltató a megrendelés sikerességéről az ezt követő felületen, valamint egy a Felhasználó e-mail címére küldött automatikus levélben értesíti a Felhasználót, mely e-mail tartalmazza a megrendelés pontos részleteit.
  Fontos, hogy Felhasználónak a Szolgáltató által küldött e-mailben található a „Megrendelés megerősítéséhez klikkeljen IDE” hivatkozásra kattintással, meg kell erősítenie a megrendelését. A hivatkozásra való kattintás után a Felhasználót a hivatkozás visszanavigálja a Honlapra, ahol egy felugró ablakban Szolgáltató értesíti Felhasználót a megrendelés megerősítésének sikerességéről.
  A megrendelésének állapotát a regisztrált Felhasználó a megrendelés teljesítéséig figyelemmel kísérheti a Honlap tetején található „Profil” feliratra kattintást követően "Megrendelés követés" menüpont segítségével. Itt megtalálhatja az összes eddigi megrendelését. Minden megrendelés egy egyedi megrendelés számmal azonosítható. A megrendelést a "Megrendelés követés" menüben bármikor ki is nyomtathatja.

3.3. Adatbeviteli hibák javítása

  Felhasználónak a rendelés bármely szakaszában és a megrendelés Szolgáltató részére való elküldéséig a Honlapon bármikor lehetősége van az adatbeviteli hibák javítására, akár a saját fiókjában (felhasználói adatok módosítása), akár a megrendelési felületen (pl. termék törlése a kosárból az „x” gombra kattintva). Adatbeviteli hibának minősül például egy rosszul megadott mennyiség, rossz termék elhelyezése a kosárban, majd a termék törlése a kosárból, rendelési adatok elírása stb. (pl. szállítási cím).
3.4. Ajánlati kötöttség, visszaigazolás
  A Felhasználó által elküldött ajánlat megérkezését a Szolgáltató késedelem nélkül, automatikus visszaigazoló e-mail útján visszaigazolja a Felhasználó részére, mely visszaigazoló e-mail tartalmazza a Felhasználó által a vásárlás, illetve regisztráció során megadott adatokat (számlázási és szállítási információk), a rendelés azonosítóját, a rendelés dátumát a megrendelt termékhez tartozó elemek felsorolását, mennyiségét, a termék árát, szállítási költséget és a fizetendő végösszeget. E visszaigazoló e-mail Szolgáltató részéről a Felhasználó által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Felhasználó között.
  Felhasználó mentesül az ajánlati kötöttség alól, ha késedelem nélkül, de legkésőbb 48 órán belül nem kapja meg Szolgáltatótól az elküldött rendelésére vonatkozó visszaigazoló e-mailt.
  Ha Felhasználó rendelését már elküldte a Szolgáltató részére és hibát vesz észre a visszaigazoló e-mailben szereplő adatok tekintetében, azt 1 napon belül jeleznie kell a Szolgáltató felé, a nem kívánt rendelések teljesítésének elkerülése érdekében.
  A megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, amelyre a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik, és szem előtt tartja a fogyasztók jogairól szóló Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU irányelvének rendelkezéseit.

3.5. Fizetés

- Készpénzben, az áru üzlethelyiségben történő átvételekor: Az áru átvételekor történő fizetés választása esetén a Felhasználó a Szolgáltató által megjelölt üzlethelyiségben fizeti meg a termék vételárát készpénzben a Szolgáltató vagy megbízottja részére. Készpénzes fizetésre csak magyar forintban (HUF) van lehetőség. A termék átvételére a Felhasználó a fizetést követően jogosult.
- Fizetés utánvétellel: Amennyiben a Honlapon megrendelt termék futárszolgálattal kerül kiszállításra, lehetőség van arra, hogy a Felhasználó a megrendelés végösszegét a futárnak teljesítse készpénzben.
- Előre utalás bankszámlára: Felhasználó a megrendelt termékek árát azok kiszállítását, illetve átvételét megelőzően fizeti meg a Szolgáltató Budapest Bank Zrt.- nél vezetett 10102244-49873100-01000009 számú bankszámlára banki átutalás útján. Előre utalás esetén a megjegyzés rovatban a megrendelés számot minden esetben szükséges feltünteti. Előre utalás esetén a Felhasználó a megrendelt termékek átvételére csak az átutalás jóváírását követően jogosult.

3.6. Számla

  Szolgáltató a megrendelt termékek kiszállításakor vagy azt megelőzően Felhasználó részére, a kifizetés igazolására, a termékkel együtt, a Felhasználó igénye szerint, kinyomtatott számlát ad.

3.7. Szállítás

3.7.1. Szállítás Budapesten

  A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 09:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
  A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Felhasználó a megrendelés ellenértékét a átutalással vagy bankkártyával Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
  A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően Felhasználó a futár távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
  Ha Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen biztosítja. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

3.7.2. Szállítás Vidékre

  A Honlapon leadott rendelések kiszállítása a GLS futárszolgálattal történik az online rendelés során a Felhasználó által megadott címre. A futárszolgálat hétfőtől-péntekig, 09:00-17:00 óra között kézbesíti a megrendeléseket. Amennyiben Felhasználó ebben időszakban nem tartózkodik a megadott címen, szállítási címként célszerű olyan szállítási címet megadni, ahol a szállítási időszakban a Felhasználó biztosan át tudja venni a megrendelt terméket.
  Amennyiben a Felhasználó a futárszolgálat által megjelölt időpontban nem tartózkodik a Felhasználó által a rendelés során megadott szállítási címen és a csomag átvétele meghiúsul, a futár értesítést hagy a szállítási címen. Az értesítőn található szám segítségével a Felhasználónak lehetősége van a futárszolgálatnál vagy a fent megadott telefonszámon új szállítási cím és időpont megadására illetve egyeztetésére. A futárszolgálat további 1 alkalommal kísérli meg a megrendelt termékek kiszállítását.
  A futárszolgálat kétszeri kézbesítést kísérel meg az online vagy a telefonos egyeztetésnek megfelelően, azonban, ha a 2. kiszállítás is sikertelen – Felhasználónak felróható okból -, akkor a 2. kiszállítást a Szolgáltató csak akkor kísérli meg újból, ha a Felhasználó a megrendelés ellenértékét a átutalással vagy bankkártyával Szolgáltató részére kifizette és a vételár a Szolgáltató számláján jóváírásra került.
  A terméknek a kiszállítást végző személytől való átvételével illetve az átvételt igazoló dokumentum aláírásával a termék mennyiségi és minőségi átvétele megtörténik, ami azt jelenti, hogy az átvételt követően a kiszállítást végző személy távozása után a Szolgáltatónak utólag mennyiségi és minőségi reklamációt nem áll módjában elfogadni. A szállítólevél aláírásával tehát elismeri, hogy az átvett csomag mind külsőleg, mind pedig tartalmát illetően megfelel a megrendelésében foglaltaknak (nem hiányos a csomag tartalma, nem sérült a csomagolás vagy a termék).
  Ha a Felhasználó sérülést tapasztal a terméken vagy a csomagoláson, az átvétel során, a sérülésekről a kiszállítást végző személy jelenlétében jegyzőkönyv felvételét kell kérni és a Felhasználó nem köteles a terméket átvenni. Amennyiben az átvételkor láthatóan sérült a csomagolás vagy a termék, és a sérülés az áru átvételét megelőzően keletkezett, a termék visszavételét Szolgáltató díjmentesen végzi. Az átvételt követően észlelt sérülésért Szolgáltató felelősséget nem vállal!

3.8. Szállítási költségek

  A megrendelés kiszállításának költségeiről a következő linkre [link] kattintva ("Szállítás" fül) tájékozódhat a Felhasználó, amely a jelen ÁSZF részét képezi.

3.9. Szállítási határidő

  A megrendelés kiszállításának határideje 3-6 munkanap. Amennyiben a szolgáltató a megrendelést nem tudja a megjelölt határidőn belül teljesíteni írásban (E-mail) vagy telefonon felveszi a kapcsolatot a Felhasználóval és tájékoztatja a szállítás várható időpontjáról. Figyelem, a Pick Pack Pontra kért kiszállítás esetén a várakozási idő 2-3 munkanappal is hosszabbodhat. Nagyon fontos, hogy a Szolgáltató - eltérő megállapodásának hiányában - a szerződés megkötését követően késedelem nélkül, de legkésőbb harminc napon belül köteles a fogyasztó rendelkezésére bocsátani (kiszállítani) a terméket.
  A Szolgáltató késedelme esetén a fogyasztónak minősülő Felhasználó jogosult póthatáridőt tűzni. Ha a Szolgáltató a póthatáridőn belül nem teljesít, a fogyasztó jogosult a szerződéstől elállni.
  A fogyasztó póthatáridő tűzése nélkül akkor jogosult a szerződéstől elállni akkor, ha
a Szolgáltató a szerződés teljesítését megtagadta; vagy
a szerződést a felek megállapodása szerint vagy a szolgáltatás felismerhető rendeltetésénél fogva a meghatározott teljesítési időben - és nem máskor - kellett volna teljesíteni.

3.10. Személyes átvétel

  Felhasználó a megrendelt termékeket személyesen is átveheti a Szolgáltató alább megjelölt átvételi pontján. A termék átvételének legkorábbi időpontjáról Szolgáltató telefonon vagy e-mailben (Státuszértesítő "Átvételre vár" jelzéssel) értesíti a Felhasználót. A személyes átvételre a Felhasználó által kiválasztott átvételi pontokon az alább megjelölt időpontokban lehetséges azt követően, hogy Szolgáltató értesítette Felhasználót arról, hogy megrendelése átvehető.

 

1139 Budapest, Petneházy utca 54-56. – Villamossági szaküzlet
Hétfő - Péntek: 9:00 - 17:00

4. Elállási jog

4.1. Elállási jog gyakorlásának menete

Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, valamint az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje (a továbbiakban „Fogyasztó”).

Fogyasztó jogosult a termék adásvételére irányuló szerződés esetén
a) terméknek,
b) több termék szolgáltatásakor az utoljára szolgáltatott terméknek,
c) több tételből vagy darabból álló termék esetén az utoljára szolgáltatott tételnek vagy darabnak,
d) ha a terméket meghatározott időszakon belül rendszeresen kell szolgáltatni, az első szolgáltatásnak, a Fogyasztó vagy az általa megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy általi átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül a szerződéstől indokolás nélkül elállni.
  Fogyasztót a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolja elállási jogát.
  Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) a jelen ÁSZF 1. pontjában feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból Fogyasztó felhasználhatja a megrendelést visszaigazoló emailhez mellékelt vagy a következő linken [link beillesztése] keresztül elérhető elállásinyilatkozat - mintát is. Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.
  A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát az 5. pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.
  Mindkét esetben a Szolgáltató emailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.
  Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
  Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mail vagy telefaxon keresztül történő értesítés esetén az e-mail illetve a fax küldésének idejét veszi figyelembe Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. A Fogyasztó levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.
  Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket a Szolgáltató címére ( 1139 Budapest, Petnehazy u.54-56 ) indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt elküldi (postára adja vagy az általa megrendelt futárnak átadja) a terméket.
  A termék Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége Fogyasztót terheli. Szolgáltatónak az utánvéttel visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségének kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.
  Ha Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül Szolgáltató visszatéríti a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe.
  A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz a Szolgáltató, kivéve, ha Fogyasztó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Fogyasztót semmilyen többletköltség nem terheli.
  Fogyasztó kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

4.2. Fogyasztót mely esetekben nem illeti meg az elállási jog:

olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állított elő a Szolgáltató elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a Felhasználó személyére szabtak;
olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza (pl. tusfürdő, kozmetikai termékek);
olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

 

5. Szavatosság

5.1. Kellékszavatosság

  Felhasználó a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet. Fogyasztói szerződés esetén Felhasználó az átvétel időpontjától számított 2 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit, azokért a termékhibákért, amelyek a termék átadása időpontjában már léteztek. Két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait Felhasználó érvényesíteni már nem tudja.
  Nem fogyasztóval kötött szerződés esetén a jogosult az átvétel időpontjától számított 1 éves elévülési határidő alatt érvényesítheti szavatossági igényeit.
  Felhasználó – választása szerint – kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a Felhasználó által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést Felhasználó nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a Szolgáltató költségére Felhasználó is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
  Felhasználó a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban köteles viselni, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.
  Felhasználó köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni a Szolgáltatóval.
  Felhasználó közvetlenül a Szolgáltatóval szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.
  A szerződés teljesítésétől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Felhasználó igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vásárolta (számla vagy a számla másolatának bemutatásával). Ilyen esetben a Szolgáltató csak akkor mentesül a szavatosság alól, ha ezt a vélelmet megdönti, vagyis bizonyítja, hogy a termék hibája a Felhasználó részére történő átadást követően keletkezett. Amennyiben a Szolgáltató bizonyítani tudja, hogy a hiba oka a Felhasználónak felróható okból keletkezett, nem köteles Felhasználó által támasztott szavatossági igénynek helyt adni. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Felhasználó köteles bizonyítani, hogy a Felhasználó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.
  Ha Felhasználó a szavatossági igényét a terméktől - a megjelölt hiba szempontjából - elkülöníthető része tekintetében érvényesíti, a szavatossági igény a termék egyéb részeire nem minősül érvényesítettnek.

5.2. Termékszavatosság

  A termék (ingó dolog) hibája esetén a fogyasztónak minősülő vásárló – választása szerint – az 1.13. pontban meghatározott jogot vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.
  Felhasználót azonban nem illeti meg az a jog, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan érvényesítsen. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét Felhasználó a gyártóval szemben érvényesítheti.
  Termékszavatossági igényként Felhasználó kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Felhasználónak kell bizonyítania.
  Egy termék akkor minősül hibásnak, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
  Termékszavatossági igényét Felhasználó a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. A Felhasználó a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a gyártóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a fogyasztó felelős.
  Felhasználó termékszavatossági igényét az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával (Szolgáltató) szemben gyakorolhatja.
  A gyártó, forgalmazó (Szolgáltató) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
  A gyártónak, forgalmazónak (Szolgáltató) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

5.3. Jótállás

  Szolgáltató nem értékesít olyan terméket, amely az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet hatálya alá tartozna.

5.4. Szavatossági igények érvényesítése

  Szavatossági igényeit Felhasználó érvényesítheti:
Név: AGIRON Kft.
Cím: 1139 Budapest, Petnehazy u.54-56
E-mail: agiron.kft@gmail.com

 

6. Jogérvényesítési lehetőségek

6.1. Panaszügyintézés helye, idelje, módja

  Felhasználó a termékkel vagy a Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos fogyasztói kifogásait a következő elérhetőségeken keresztül terjesztheti elő:
Levelezési cím: 1139 Budapest, Petnehazy u.54-56
E-mail cím: agiron.kft@gmail.com
Telefonszám: +36-1/412-1282
  Szolgáltató a szóbeli panaszt, amennyiben arra lehetősége van, azonnal orvosolja. Ha a szóbeli panasz azonnali orvoslására nincs lehetőség, a panasz jellegéből adódóan, vagy ha a Felhasználó a panasz kezelésével nem ért egyet, akkor a Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet – melyet öt évig, a panaszra tett érdemi válaszával együtt - vesz fel.
  Szolgáltató a jegyzőkönyv egy példányát személyesen közölt (üzlethelyiségben) szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az alább részletezett írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint köteles eljárni;
  Szolgáltató a telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Felhasználónak legkésőbb az érdemi válasszal egyidejűleg megküldi a jegyzőkönyv másolati példányát.
Minden egyéb esetben a Szolgáltató az írásbeli panaszra vonatkozó szabályok szerint jár el.
  A telefonon, vagy más hírközlési eszköz segítségével rögzített panaszt a Szolgáltató egyedi azonosítóval látja el, mely a későbbiekben egyszerűsíti a panasz visszakeresését.
  Szolgáltató a hozzá írásban érkezett panaszt 30 napon belül érdemben megválaszolja. Az intézkedés jelen szerződés értelmében a postára adást jelenti.
A panasz elutasítása esetén Szolgáltató az elutasítás indokáról tájékoztatja a Felhasználót.

6.2. Egyéb jogérvényesítési lehetőségek

  Amennyiben Szolgáltató és Felhasználó között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita Szolgáltatóval való tárgyalások során nem rendeződik, milyen jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva Felhasználó számára:

- Panasztétel a fogyasztóvédelmi hatóságnál,
- Békéltető testület eljárásának kezdeményezése
- Budapesti Békéltető Testület
  Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.
  Telefon: 06-1-488-2131
  Fax: 06-1-488-2186
  E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
- Bírósági eljárás kezdeményezése.

  Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.

7. Az Álltalános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítása

  Szolgáltató jogosult jelen Általános Szerződési Feltételeket a Felhasználók Honlapon történő előzetes tájékoztatása mellett, egyoldalúan is módosítani. A módosított rendelkezések a hatályba lépést követően a Honlap első használata alkalmával válnak hatályossá Felhasználóval szemben, azokat a módosítást követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni.

8. Tulajdonjog fenntartása

A vételár teljes kifizetéséig a termék a Szolgáltató tulajdonában marad. Ha a termék a vételár teljes kifizetését megelőzően mégis – bármely okból – a Felhasználó birtokába kerül, felelősséggel tartozik a Szolgáltató irányába mindazon károk tekintetében, amelyek megtérítésére senkit nem lehet kötelezni.

9. Árváltozás joga

AZ ÁRVÁLTOZÁS JOGÁT MINDEN ESETBEN FENNTARTJUK

10. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya és elérhetősége

Jelen Általános Szerződési Feltételek hatályba lépésének ideje: 2014.06.13

Jelen dokumentum letölthető változata a következő linkre kattintva érhető el LETÖLTÉS

ÁR VÁLTOZÁS JOGA
AZ ÁRVÁLTOZÁS JOGÁT MINDEN ESETBEN FENNTARTJUK

Megrendelése során Ön élhet a 213/2008. (VIII. 29.) és a 17/1999. (II. 5.) kormányrendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával.
Internetes vásárlások esetén Ön a szerződéstől az áru átvételét követő 8 (nyolc) munkanapon belül indoklás nélkül elállhat,  / abban az esetben, ha termék nem volt beszerelve ill. nem volt hálózatra kapcsolva kivéve azok a termékek amik beszerelés után nem működnek / ezt az említett határidőn belüli írásos nyilatkozatának elküldésével jelezheti. A vásárló Az átvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az Eladó köteles a Vevő által kifizetett teljes összeget (vételár és szállítási költség) haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő 30 (harminc) napon belül visszatéríteni. Ezúton felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a vevő viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült összes költséget. Az Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését. Az Internetes vásárlásoknál is érvényesek a szavatossági jogok, ha a termék gyári hibás, akkor forduljon hozzánk minőségi kifogásukkal.
Fogyasztóvédelemmel kapcsolatos jogszabályokat, rendeleteket IDE KLIKKELVE tekintheti meg.

Keresőszavak
Földkábel, Mcu, MKH, ABB, ABB-Busch-Jager, ABM HUNGARIA KUPRAL, Abraboro, Alu tokozat, APC, Apolo, AURO Light, Baks, Bals, Basor, Berényvill, Bernd Beisse, BM, Borsodkomplex, Brilone, BRILUM, C+D Automatika, CANDELA, CEAG, CELO, Cixing, COMPASS, CONLIGHT, COOPER, Csatári Plast, DABLEROM, DATCON, DEVI, DISTRELEC, DÜWI, DYMO - Esselte - 3M, EFEN-Kaposvári Hungary, EGLO, Electraplan, Elektromaterial, ElektroPOPP, ELKO, EMIKA, ENSTO ELSTO, ERICO, ERICO-CADDY, Ferm, FINDER, FÓKUSZ, GAMMA, Ganz, GAO, GE, GEWISS, GLOBO, Grässlin, Hellux, Hensel, Hexavill, HUNILUX, J.Pröpster, Jean Müller - Geyer, Jet-vill, Kábelek, KANLUX, Kaposvári vill, Kontaset, Koos matrica, KOPOS KOLIN, LAJTATECH, Lámpaoszlopok, Legrand, Legrand - BTicino, Legrand - Cariva, Legrand - Céliane, Legrand - Galea, Legrand - Kontalux, Legrand - Niloé, Legrand - Valena, LG-1, LS Industrial Systems, LUNÁR, M.Schneider, MARLANVIL, MASSIVE - Philips, MODUS, Moeller Electric, Nivelco, OBM, OBO Bettermann, OMRON, OMS, OSRAM, Pannonn-pipe, PFISTERER, Phoenix Contact, Prodax Classic, Prodax Arcus, Prodax Grado, Prodax Nova - Unica, RABA-LUX, RAYCHEM, Raychem-Hellstern, RAYCHEM-SIMEL, Robbanásbiztos szerelvények, REFLECT, Reisser Csavar, RELPOL, Rittal, Schneider, Schneider ANYA, Schneider ARCUS, Schneider Classic, Schneider Grado, Schneider Sedna, Schneider Unica, Schneider lemezszekrények, Schneider kiselosztók, SCHRACK, SIEMENS, SIMOTRADE, SIMOVILL, SKYLIGHT, Somogyi Elektronic, Spelsberg, STAHL, Sylvania, Telwin, Termál, Telemechanique, Theben, THORN, TRACON, Transzvill, TUNGSRAM, TUNGSRA - SCHRADER, Univolt, Uri, Urmet, Vertesz Elektronika, Vezérléstechnikai Al, VI-OK, VILL-KÉSZ, VIVBER, WAGO, Weidmüller, WERMA , H4 fényszóró izzó | kültéri mennyezeti lámpa | fénycső trafó | GE | pultmegvilágító | ge világítás | csiptetős spot | mennyezeti lámpa | világítás | függeszték | Eglo lámpa | kombinált fogó | OSRAM | villamossági anyag | Góliát akku | beltéri lámpa | fénycsöves por- és páramentes armatúra | Tracon | karácsonyi fényfüggöny | fali lámpatest | kismegszakító | fénycső foglalat | dekorációs led lámpa | normál lámpa | tungsram lámpa | autó hangszóró | ge lighting | karácsonyi világítás | somogyi | por- és páramentes armatúra | tungsram világítás | Landlite világítás | fénycső működtető egység | autós világítás | Galliano | préselő fogó | féklámpa izzó | speciális UV lámpa | dekorációs szolár lámpa | alkatrész szaküzlet | katalógus | Ardbeg | LED világítás | villanyszerelési bolt | lámpabolt | energiatakarékos izzó | elosztó kapcsolóval | kültéri fénytechnika | OSRAM jelzőizzó | mozgásérzékelő | földkábel | elektronikus kompakt fénycső előtét | Apolló Home | NYY-J | NAYY | kompakt izzó | MCU | 2x36w | Optikai izzó | Apolló világítás | tungsram autós beltéri világítás | tükrös lámpatest | moduláris fémszekrény | GAO | tungsram fényszóró izzó | tungsram H4 | Globo | elektromos alkatrész | villámvédelem | villanyszerelés | Szaco | Izzó | MTK 3x1 | kompakt fényforrás | kapcsoló | valena | fényforrás rendelés | Apolló | gradó | fali lámpa | düwi | kapcsoló | optikai fémhalogén izzó | mélysugárzó | dugalj | armatura | dugvilla | lámpatest | sedna | lámpa beszerzés | villamossági | halogén | fényvető | galea | Karácsonyi világítás | kompakt fénycső | jelölőmatrica | nátrium kisülő lámpa | OSRAM normál izzó | hqit | OSRAM speciális lámpa | hmli | páramentes lámpatest | mágneskapcsoló | földkábel | túlfeszlevezető | obo bettermann | fogó | E 27 | kapcsoló | villámvédelem | Apollo | otthoni világítás | Tracon villamosság | Kültéri lámpa | solar lámpa | fénycső | levezető | fényforrás | OSRAM fénycső | elosztó | kompakt reflektor | műszaki bolt | speciális izzó | villamossági szaküzlet | kompakt fénycső | alkatrészek | csípőfogó | fali lámpa | sorkapocs | földelő | OSRAM normál lámpa | elektronikus szobatermosztát | soroló | mozgásérzékelő | mcu | mkh | legrand | lámpa | kábelkötegelő | lámpa | oldalfali lámpa | elosztószekrény | energiatakarékos fénycső | időrelé | halogén izzó | nyomógomb | vezeték nélküli csengő | kábelcsatorna | vilanyszerelő bolt | vészgomb tokozat | moeller | földelő szonda | elemlámpa | energiatakarékos | dugalj | világítástechnikai termék | zsugorcső | instalációs rendszerek | tungsram izzó | transzformátor | ge fényforrás | spot lámpa | UV lámpa | LS | villamossági bolt | elosztó | kismegszakító | alkonykapcsoló | szerszám | szobatermosztát | fényfüggöny | E27-es foglalat | hqi-ts | NYY-j | készülék izzó | fémhalogén fényforrás | biztosíték | kismegszakítószekrény | cariva | por- és páramentes lámpa | armatura |led szalag | mcu 1,5 | gle 5 | nátrium izzó | pormentes armatúra | villamosság | villámvédelem | rd 8 | led lámpa | kültéri világítás | kerti világítás | földelő szonda | túlfeszlevezető | fi relé | halogén foglalat | villámvédelmi levezető | elosztószekrény | OSRAM halogén optikai izzó | kültéri álló lámpa | emika | lámpák | kapcsoló | konektor | időrelé | kismegszakító | hgli 250W | OSRAM nátrium lámpa | szonda | állólámpa | kismegszakító | led világítás | pult megvilágító | URI | főkapcsoló | kábelcsatorna | fali tartó | OSRAM autólámpa | toroid transzformátor | MKH 10 | NAYY | SZAKAM | frekvenciaváltó | elosztószekrény | 150w-os fényvető | hűtő izzó | mini fénycső | GU10 | GE izzó | por és páramentes | MU I | dugó | symalen | hosszabbító | PEP II cső | kompakt fénycsövek (Izzólámpa méretű és formájú | MCS csatorna | földelő szonda | schneider | villámháritó kiépítés | Modern lámpa | földkábel NYY | szrmtk | hajólámpa | fogó | mágneskapcsoló | villanyszerelés | Védett lámpa | reflektor izzó | rézkábel | MCU 1,5 | megszakító | hálózati csatlakozó | zsugorcső | villanyszerelő | kábellétra | RD 10 | vízmentes kapcsoló | düwi | valena | fényforrás | villanyszerelési alkatrész | infrapanel | sorkapocs | elosztó | villámvédelmi relé | izzó | lőlap | kábel | OSRAM fényforrás | vezeték | sorkapocs | wago | omron relé | megszakító | leválasztó kapcsoló | olvadóbetét | nh-se | hqi-t | tungsram fényforrás | eloszó | hálózati elosztó | villámvédelem | megszakító | moeller | OSRAM fénycső előtét | alkatrész | saruzó fogó | jelzőizzó | somogyi elektronika | elektronikus fénycső előtét T5 | előtét | kábelcsatorna | padlódoboz | OSRAM | OSRAM fényforrás | fémhalogén stúdió izzó | kültéri fali lámpatest | villamossági webáruház | lámpa | villamossági termék | fénytechnika | pormentes lámpatest | fénycsőves lámpa | ganz | világítástechnika | fényvető | mélysugárzó | sorkapocs | izzó | elosztó | megszakító | földkábel | soroló | fémhalogén lámpa | weidmuller | wago | sorkapocs | elosztó | obo bettermann | lemezszekrény | hosszabító | világítás | nyomáskapcsoló | kismegszakító | moduláris fémszekrény | fénycső előtét | IP65 | kiselosztó | halogén izzó | villámvédelmi | F aljzat | csatlakozó | fémhalogén izzó | Kanlux | késesbetét | szoba termosztát | halogén izzó | elosztó | telefondugó préselő fogó | tükrős lámpa | villanyszerelési üzlet | sütő izzó | íróasztali lámpa | karácsonyi világító dísz | villanyszerelési termék | fővezeték | belső tér világítás | speciális lámpa | HQI-TS 70W izzó | galea | valena | anya | gao | időrelé | OSRAM DULUX | kábel | vezeték | elektronikus előtét | müanyag csatorna | symalen | villanyszerelési anyag | kábel | MKH | villamossági termékek | előtét | LED lámpák | celiane | fényvető 150w | kábelcsatorna | vízmentes kapcsoló | elosztó | fényvető | energiatakarékos izzó | levezető | sonda | kapcsolós elosztó | RD 8 | nyomógomb | PAR lámpa | gégecső | bermancső | MÜ II 20 | PEP cső | kábelkötegelő | moduláris fémszekrény | HGMIS | szobatermosztát | elektronikus fénycső előtét | valena | anya | forrasztóón | kábelsarú | kompakt fénycső | kismegszakító | világítás | somogyi electronincs | fényforrás üzlet | túlfeszlevezető | hőálló izzó | kismegszakító | relé | finder | niolé | galea | mt kábel | moeller electric | hensel | halogén fényforrás | mt vezeték | multiméter | áramváltó | szonda | elosztó | zsugorcső | lépésálló | halogénizzó | elektronikus dimmelhető kompakt fénycső előtét | beépíthető lámpa | elosztó | izzó bolt | hosszabító | utp cat5 | földkábel | világító cső | kapcsoló | led világíás | lámpaoszlop | fényszóró izzó | kismegszakító | időrelé | HB1000 | világítástechnika | HENSEL | villanyóra | kábellétra | műszaki termék | cassic | prodax | E14 és E27 fejű | OMS | vasmagos előtét | villamos szerelési anyag | fényvető | tükrős lámpa | kompakt E27 | dafh | geyer | robbanásbiztos | PVT 3030 | PVT szekrény | HENSEL szekrény | MI szekrény | földkábel | MT 5x2,5 | hqi | GAO | legrand valena | schneider | anya | elosztó | kiselosztó | villanyóra szekrény | sorkapocs | mélysugárzó | kültéri fali lámpa | NKI | düwi | biztosíték | fám kábelcsatorna | basor | főelosztó | villámvédelem | villanyszerelés | por és páramentes lámpa | karácsonyi fényforrás | nátrium lámpa | devi fütőkábel | Ceruzahalogén | OSRAM izzó | villamosság | moduláris fémszekrény | vezeték | E-27 | MCU 1,5 | izzóbolt | fénytechnika | mozgásérzékelő | elosztószekrény | kismegszakító | fi relé | földkábel | csengő | fénycső előtét | kültéri fények | villanyszerelési termékek | UTP kábel | vezeték | MTK 3x1,5 | vezeték | led szalag | tungsram izzó | E27 kompakt | robbanásbiztos | hensel elosztó | földelő | energiatakarékos izzó | foglalat | villámvédelem | DIL0-52 | normál izzó | GANZ | Tracon Electric | kismegszakító | koax kábel | NYY-J | Apollo lighting | MKH 10 | mozgásérzékelős fényvető | armatura | geyer szekrény | PVT 3030 | mennyezeti lámpatest | NAYY | kábel | E27 | Apollo home | kábel webáruház | hqi-t | LS | kompakt megszakító | matrica | valena | Apolló | OMS világítás | túlfeszlevezető | kűltéri lámpatest | kompakt reflektor izzó | termosztát | elektronikus dimmelhető fénycső előtét | valena kapcsoló | valena dugalj | seliane | gao | düwi | OSRAM halogén fotó izzó | ereszcsatorna kapocs | villanyszerelési szaküzlet | obo bettermann | mágneskapcsoló | villámvédelem | villamossági szaküzlet | földkábel | por- és páramentes lámpatest | hálózati elosztó | mcu | tracon | alkatrész bolt | bals | dugvilla | villásdugó | elosztószekrény | dugalj | fénycsőves lámpa | 2x36W | 1x58W | 4x18W | lámpatest | hensel elosztószekrény | HB 3000 | HB 1000 | világítástechnikai üzlet | MI szekrény | robbanásbiztos |Földkábel, Mcu, MKH, ABB, ABB-Busch-Jager, ABM HUNGARIA KUPRAL, Abraboro, Alu tokozat, APC, Apolo, AURO Light, Baks, Bals, Basor, Berényvill, Bernd Beisse, BM, Borsodkomplex, Brilone, BRILUM, C+D Automatika, CANDELA, CEAG, CELO, Cixing, COMPASS, CONLIGHT, COOPER, Csatári Plast, DABLEROM, DATCON, DEVI, DISTRELEC, DÜWI, DYMO - Esselte - 3M, EFEN-Kaposvári Hungary, EGLO, Electraplan, Elektromaterial, ElektroPOPP, ELKO, EMIKA, ENSTO ELSTO, ERICO, ERICO-CADDY, Ferm, FINDER, FÓKUSZ, GAMMA, Ganz, GAO, GE, GEWISS, GLOBO, Grässlin, Hellux, Hensel, Hexavill, HUNILUX, J.Pröpster, Jean Müller - Geyer, Jet-vill, Kábelek, KANLUX, Kaposvári vill, Kontaset, Koos matrica, KOPOS KOLIN, LAJTATECH, Lámpaoszlopok, Legrand, Legrand - BTicino, Legrand - Cariva, Legrand - Céliane, Legrand - Galea, Legrand - Kontalux, Legrand - Niloé, Legrand - Valena, LG-1, LS Industrial Systems, LUNÁR, M.Schneider, MARLANVIL, MASSIVE - Philips, MODUS, Moeller Electric, Nivelco, OBM, OBO Bettermann, OMRON, OMS, OSRAM, Pannonn-pipe, PFISTERER, Phoenix Contact, Prodax Classic, Prodax Arcus, Prodax Grado, Prodax Nova - Unica, RABA-LUX, RAYCHEM, Raychem-Hellstern, RAYCHEM-SIMEL, Robbanásbiztos szerelvények, REFLECT, Reisser Csavar, RELPOL, Rittal, Schneider, Schneider ANYA, Schneider ARCUS, Schneider Classic, Schneider Grado, Schneider Sedna, Schneider Unica, Schneider lemezszekrények, Schneider kiselosztók, SCHRACK, SIEMENS, SIMOTRADE, SIMOVILL, SKYLIGHT, Somogyi Elektronic, Spelsberg, STAHL, Sylvania, Telwin, Termál, Telemechanique, Theben, THORN, TRACON, Transzvill, TUNGSRAM, TUNGSRA - SCHRADER, Univolt, Uri, Urmet, Vertesz Elektronika, Vezérléstechnikai Al, VI-OK, VILL-KÉSZ, VIVBER, WAGO, Weidmüller, WERMA